Anasayfa / Atatürk / Atatürk’ün özlü sözleri

Atatürk’ün özlü sözleri

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz pek çok alanda, geleceğe ışık tutan sözler bırakmıştır. Bunlardan ekonomi, kalkınma ve siyaset ile ilgili olanlardan bazılarını sizler için seçtik.

Atamızın öğütlerine kulak verip, hayatımıza geçirebilmemiz dileğiyle…

atatürk

 • Yeni Türkiye’mizi layık olduğu yüceliğe ulaştırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve en çok ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Zamanımız tamamen bir iktisat devrinden başka bir şey değildir. / 1923
 • Tarih, milletlerin yükselme ve alçalma sebeplerini ararken birçok siyasi, askeri, içtimai sebepler bulmakta ve saymaktadır. Şüphe yok, bütün bu sebepler içtimai hadiseler üzerinde tesir yaparlar. Fakat bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselişiyle, alçalışıyla alakası olan, ilişkili olan, milletin iktisadiyatıdır. Tarihin ve tecrübelerin tespit ettiği bu hakikat bizim milli hayatımızda ve milli tarihimizde de tamamen belirir. Gerçekten Türk Tarihi tetkik olunursa, bütün yükseliş ve alçalış sebeplerinin bir iktisat meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. / 1923
 • Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zafer ve mağlubiyetler, bozgunlar ve felaketler, bunların hepsi vukua geldikleri devirlerdeki iktisadi şartlarımızla münasebetli ve alakalıdır. Yeni Türkiyemizi layık olduğu mertebeye çıkarmak için muhakkak iktisadiyatımıza birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka bir şey değildir. / 1937

  atatürk

 • Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. / 1936
 • Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.…hükümetimizin her medeni devlet gibi dış borçlanmalar yapması gereği vardır. Şu kadar ki, ödünç alınan yabancı paralarını şimdiye kadar Babıali’nin yaptığı gibi ödemeye mecbur değilmişiz gibi, maksatsız israf ve kullanma ile borçlarımızın yükünü artırarak mali bağımsızlığımızı tehlikeye atmaya kesinlikle karşıyız. Biz memlekette, ilerlemeyi, üretimi, ve halkın refahını temin edecek, zenginlik kaynaklarımızı geliştirecek faydalı borçlanmalara taraftarız.  / 1922atatürk
 • … Bugünkü mücadelelerimizin gayesi, tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın tamamı ise ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan mahrum olunca o devletin bütün hayati kuruluşlarında bağımsızlık felç olmuştur. Çünkü devletin her organı, ancak mali kuvvet ile yaşar. / 1922
 • Bizim anlayışımıza göre, siyasi kuvvet, milli irade ve egemenlik, milletin bütün halinde müşterek şahsiyetine aittir, birdir. Taksim edilemez, ayrılamaz ve başkasına bırakılamaz. / 1930
 • Benim istediğim sadece memleket işlerinin Büyük Millet Meclisi’nde açıkça münakaşa edilmesidir. Büyük Millet Meclisi’nde Türk milletinin gözü önünde açıkça konuşulamayacak hiçbir iş yoktur. / 1930
 • Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha ferahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. / 1937
 • Ekonomik çalışmaları dayandıracağımız temeller, ülke gerçeklerine uygun olacak. Bu topraklarda yaşayan ve çalışan insanların düşündüklerine, söylediklerine kulak verilerek saptanacak ve yürütülecektir. Sanayide de ticarette de bu böyle olacak.Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.Yeni Türkiye devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olamayacaktır fakat yeni Türkiye Devlet bir ekonomi devleti olacaktır.Bir devlet ki kendi koyduğu bir vergiyi yabancılardan alamaz. Gümrük işlerini, vergilerini ülkenin ve ulusun gereksinimlerine göre düzenlemekten alıkonulmuştur. Ve bir devlet ki yabancılar üzerinde yargılama hakkını kullanmaktan da yoksundur. Elbette böyle bir devlet bağımsız olamaz. / 1923atatürkKaynak: Atatürk Diyor ki, derleyen Murat Baykızı

Hakkında istanbul1881

istanbul1881
İstanbul. Tek renkle ifade edilemeyecek kadar zengin, tek kokuyla anlatılmayacak kadar çekici ve asla kaybedilemeyecek kadar değerli... İstanbul 1881, İstanbul’un büyüleyici renkleri ve baş döndüren kokularını saygı duyduğumuz ve kaybetmek istemediğimiz tarihi değerlerle harmanlayarak yaratıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Lütfen kontrol edin

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!

19 Mayıs, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kurlu Olsun!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.