Anasayfa / Atatürk / Nutuk Nedir, Nasıl Okunmalıdır?

Nutuk Nedir, Nasıl Okunmalıdır?

Nutuk, Atatürk tarafından bizlere emanet edilen ve okudukça tarihimizi anlayacağımız ve geleceğimize yön vermek için faydalanacağımız yaşayan bir kaynaktır.

Nutuk’un önsözünü kaleme alan Kemal Gurulkan’ın sözleri, Nutuk’un ne olduğunu ve nasıl okumamız gerektiğini anlatan oldukça önemli bir yazıdır. Sizlerle de paylaşmak isteriz…

nutuk

 ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Başkanı sıfatıyla Fırkanın ikinci büyük kongresinin gerçekleştiği 15-22 Ekim 1927 tarihleri arasında toplam 36 saat 31 dakika süreyle verdiği büyük nutku Cumhuriyet tarihimizin önemli kaynaklarından birisidir. Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışından başlayarak 1926 yılı ortalarına kadar anlatılan olayların daima odak noktasında yer alması ve anlattıklarını bir kısım belgelerle desteklemesi eserin önemini artırmaktadır.

            Nutkun neden verildiği hususunda Atatürk’ün ifadelerine baktığımızda bunu milletine karşı bir görev saydığını görürüz: ‘’Yıllardan beri devam eden çalışma ve davranışlarımızın hesabını millete vermenin görevim olduğu düşüncesindeyim.‘’

nutuk

       Nutkun öncelikle ‘’inkılabımızın anlaşılmasından tarihe yardımcı olma’’ amacına yönelik olduğu, bununla birlikte mazi olmuş bir devrin hikayesinde ‘millet için, gelecek nesiller için dikkat ve uyanıklığı davet edebilecek bazı noktaları ortaya koymak’ çabası içinde olduğu da bizzat Atatürk’ün ifadeleriyle sabittir. Yukarıdaki alıntılarda Atatürk’ün millete hesap vermekten, söz konusu dönem içerisinde önemli gördüğü, özellikle yeni nesillerin öğrenmesini istediği bazı noktalarda kendi görüşlerini bir kez daha hatırlatmak istediği ön plana çıkmaktır.

            Atatürk’ün nutuk hazırlığına 1927 yılı başlarında giriştiği, ancak sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği ve İstanbul’da tamamladığı bilinmektedir. Atatürk malzemeyi kendi dosyalarından, ilgili bakanlıkların 1920-1926 yılları arasındaki çalışma özetlerini içeren raporlarından oluşan çok sayıda belgeden kendi ayırmış ve yazdırmıştır. Yazdırma işlemi katiplerden bazılarının bayılmalarına yol açacak kadar uzun ve yoğun geçmiştir.

nutuk

            Nutkun başladığı 19 Mayıs 1919 tarihinden 1927’ye kadar geçen sürece baktığımızda, Milli Mücadele’yi yapmak için yola beraber çıkan kadronun hemen tamamen dağıldığını görmekteyiz. Cumhuriyetin ilanı ile başlayıp, Nutuk’ta kısaca bahsedilen İzmir suikast ile Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy gibi en önde gelen yardımcılarının da Türk siyasi hayatındaki etkinliklerinin kısıtlanmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk nutuk vermekte ve bu gelişmelerle ilgili zihinlerde belirmesi muhtemel soruları cevaplamaktadır. Atatürk tasfiye edilen insanların hepsinin de yolun bir noktasında takılıp kaldıklarını Türk Milletini çağdaş medeniyet seviyesine ulaştıracak tek yol olan Cumhuriyeti anlayamadıklarını iddia etmektedir. Atatürk’e göre bu şahıslar hedefi anlayamamakla kalmamışlar, hatta engel olmaya çalışmışlardı. Ulaşılan noktada en büyük pay sahibi, eserini korumak için bu tasfiye hareketine girişmek durumunda kaldığını ifade ediyor. İşte nutuk bir bakıma gelinen bu durumu açıklamaya çalışmaktadır.

            ‘’Nutuk Nedir?‘’ sorusuna cevap ararken Nutkun ‘’Atatürkçü düşünce sisteminin temeli’’ olmaktan ‘’siyasi bir vesika‘’ ya ‘’Türkler için bir iftihar destanlığı’’ndan bir ‘’hesaplaşma’’ ve ‘’ithamnameliğe’’ kadar çeşitli uçlarda değerlendirmelerle karşılaşmak mümkündür.

            Nutuk, mücadelenin Cumhuriyet rejimine geçişle noktalanmasında en etkin şahsiyet Mustafa Kemal Paşa olduğuna göre, bu inkılabın metodu, başlangıç ve gelişme safhaları, geçirdiği aşamalar, tehlikeler, ve sonucu üzerinde birinci elden kaynak mahiyetindedir.

            Nutuk, Atatürk’ün daha XX. Yüzyılın ilk yıllarından itibaren şekillenen siyasi anlayış ve düşüncelerini imkan bulduğunda nasıl uygulamaya koyduğunu gösteren adeta kendi kendisini anlatıyor diyebileceğimiz en özgün çalışmadır.

            Nutuk’ta ortaya koyduğu fikirler; ana hatları ile Atatürk’ün ölümüne kadar olan dönemin politikalarının da hareket noktalarını oluşturmuştur.

            Nutuk her şeyden önce 19 Mayıs 1919’dan 1927 yılı başlarına kadar geçen süre içinde Mustafa Kemal Paşa’nın olaylara ve şahıslara bakışını, değerlendirmelerini birinci elden veren bir kaynak niteliğine sahiptir. Bu itibarla Atatürk’ün kendisi üzerinde yapılacak çalışmalar için vazgeçilmez bir kaynaktır.

nutuk_87_yasinda_h38898.jpg

            Nutuk sahibinin, söz konusu ettiği konularda daima bir numaralı şahsiyet olması, verdiği bilgilerin değerini artırırken kendisini söz konusu olaylarda taraf olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle Nutuk’ta söz konusu edilen şahıslar ve olaylarla ilgili farklı hatıralar ile belgelerinde göz önüne alınması bilimsel bir zorunluluktur. 

Kaynak:  Nutuk, Kemal Gurulkan

Hakkında istanbul1881

istanbul1881
İstanbul. Tek renkle ifade edilemeyecek kadar zengin, tek kokuyla anlatılmayacak kadar çekici ve asla kaybedilemeyecek kadar değerli... İstanbul 1881, İstanbul’un büyüleyici renkleri ve baş döndüren kokularını saygı duyduğumuz ve kaybetmek istemediğimiz tarihi değerlerle harmanlayarak yaratıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Lütfen kontrol edin

Atatürk ve Çocuk Sevgisi: Bir Anı

Atatürk ve Türk Çocuğu ATATÜRK’ün özel sekreteri Ekrem URAZ, Avni ALTINER’e ATATÜRK’ün ölümünden sonra Marmara …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.