Anasayfa / Atatürk / Atatürk ve Kitap Sevgisi

Atatürk ve Kitap Sevgisi

Atatürk ve Kitap Sevgisi

ATATÜRK her fırsatta kitap okuduğu için genç yaşında geniş bir bilgi birikimine ve kültüre sahipti. Onun kafasında vatan, millet, hürriyet kavramlarının yerleşmesinde ve “Türk olma” bilincinin gelişmesinde gençlik yıllarında şiirlerini okuduğu Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Emin YURDAKUL gibi şairler ile Türk fikir adamı Ziya GÖKALP’in etkisi büyüktür. Ayrıca Manastır Askerî Lisesi’nde eğitim gördüğü dönemde, sömestr tatilinde Selânik’te gittiği “Colléges des Fréres de la Salle” okulunda geliştirdiği Fransızcası sayesinde hürriyeti savunan, cumhuriyet ve demokrasi taraftarı yabancı fikir adamlarının da eserlerini okuma imkânı bulmuştur.

Siyasal ve hukuksal reformlardan yana olan, Fransız Devrimi’nin sağladığı insan haklarını savunan VOLTAIRE; hürriyeti ve insanların eşitliğini savunan ROUSSEAU; modern düşüncenin temsilcilerinden olan MONTESQUIEU; bilgide her türlü dogmatizmi reddeden, toplumun yeniden örgütlenmesini, pozitif bilimleri ve zihinlerde reformu savunan Auguste COMTE; bilime, özellikle toplum bilimlerine ve köklü bir eğitim reformuna toplumsal kopukluktan kaynaklanan tehlikeleri önleyecek bir araç gözüyle bakan DURKHEİM ve hürriyetin asıl kaynağının şuur olduğunu, zekâ ve öngörünün bilgi vasıtaları olduğunu vurgulayan BERGSON ile “Cihan Tarihi” Yazarı WELLS, ATATÜRK’ün eserlerini okuduğu yabancı yazarlardandır.

Fransız İhtilal Tarihi ve M. A. THIERS

Fransız Akademisyen M. A. THIERS tarafından yazılmış olan “Fransız İhtilali Tarihi” adlı kitabın ikinci cildinde, ATATÜRK’ ün bizzat işaretlediği bir paragraf, Büyük Önder’in bu paragrafta geçen ifadeden etkilendiğinin kanıtıdır. THIERS, bu paragrafta, vatanı uğruna fedakârlık yapılan, duyurduğu kaygılarla her geçen gün insanın kendisine daha da bağlandığı, her neye mal olursa olsun çok sevilen ve asla vazgeçilmeyecek bir unsur olarak tanımlamıştır.

THIERS’e göre vatana verilen tüm zararlar onun için duyulacak coşkuyu ateşleyen vasıtalardır. Dışarıda birleşen düşman güçlerinin içerideki entrikacılarla baş başa verip öldürücü darbeyi indirmeyi planladıkları anda vatana duyulan bu coşku daha fazla artar. ATATÜRK’ün düşünce dünyasının oluşmasında onun büyük bir asker, başarılı bir komutan, devlet adamı, inkılapçı ve düşünce adamı, kısaca, dünya çapında vizyon sahibi başarılı bir lider olmasında askerî eğitim hayatının ve okuduğu kitapların doğrudan etkili olduğu görülmektedir.

12 yıl boyunca bilfiil ATATÜRK’ün yanı başında, en sevdiği yardımcılarından biri olmuş; dil ve tarih çalışmalarında aktif görevlerde bulunmuş; tüm yurt gezilerinde, tatbikatlarda, manevralarda ona eşlik etmiş olan “Kütüphanecisi” Nuri ULUSU’nun anlatımıyla ATATÜRK’teki kitap okuma sevgisinin hangi boyutta olduğunu birlikte öğrenelim:

“Yalnız kütüphanede değil, ATATÜRK diğer tüm boş kaldığı zamanlarda da ekseri tarih kitapları olmak üzere, okurdu. Okurken de öylesine kendinden geçerdi ki etrafındakileri, bizleri hiç gözü görmezdi. Âdeta huşu içerisinde okur, okur, okurdu.

Atatürk ve Kitap Okumaya Dair Bir Anı

Yine bir gün böyle dalgın dalgın okurken Moskova Elçimiz Vasıf ÇINAR Beyefendi salona geldi ve ATATÜRK’ü o her zamanki hâliyle görünce dayanamayarak ‘Paşam Paşam bu denli tarih okuma. Kafanızı yoruyorsunuz, siz Samsun’a, Anadolu’ya çıkarken böyle kitap okuyarak mı çıktınız?’ Bu sözleri en yakinen duyan kişi bendim. Çok şaşırarak biraz da çekinerek ne olacak, ne cevap verecek, diye beklerken ATATÜRK, bir anlık beklemeden sonra Vasıf Bey’e doğru yavaşça döndü ve hafif hafif gülümseyerek:

‘Vasıf Bey, bizim çocukluğumuz fakirlikle geçti, elime iki kuruş para geçince bunun muhakkak yarısını kitaba verirdim. O zaman da böyle okurdum. Eğer aksini yapsaydım ben ATATÜRK olamazdım, Türkiye’yi bu hâle getiremezdim.’ dedi ve ilave etti:

‘Belki haklısın, hatta benim de kulağıma geliyor, Paşamızın işi gücü yok herhâlde, dille, tarihle uğraşıp duruyormuş, diye dedikodu yapıyorlarmış. Eksik kafalı bunlar, öyle yağma yok, işim tabi ki başımdan aşkın ama bugünkü Türkiye ne kadar önemliyse, âtideki (gelecekteki) Türkiye’nin de o derecede önemi var. Bu sebeple ilerinin temellerini çok sağlam atmam lazım, onun için de çok okuyorum, çok fikirler üretiyorum. Bunları söyleyenlere, dedikodulara hiç bakmam. Zira onlar saman kafalı insanlardır.’

Atatürk’ün Kendi Yazdığı Kitaplar:

1. Bölüğün Muharebe Talimi,

2. Takımın Muharebe Talimi,

3. Cumalı Ordugâhı, Süvari, Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları,

4. Tabiye Tatbikat Seyahati,

5. Tabiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Suret-i Tahririne Dair Nesayih,

6. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal,

7. Arıburnu Muharebeleri Raporu,

8. Anafartalar Muharebatı’na Ait Tarihçe,

9. Geometri,

10. Nutuk.

Kaynak: Anıtkabir Komutanlığı Yayınları, Bütün Ümidim Gençliktedir

Hakkında istanbul1881

istanbul1881
İstanbul. Tek renkle ifade edilemeyecek kadar zengin, tek kokuyla anlatılmayacak kadar çekici ve asla kaybedilemeyecek kadar değerli... İstanbul 1881, İstanbul’un büyüleyici renkleri ve baş döndüren kokularını saygı duyduğumuz ve kaybetmek istemediğimiz tarihi değerlerle harmanlayarak yaratıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Lütfen kontrol edin

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.