Anasayfa / Atatürk / Atatürk’ün Gençlik ve Spor Hakkında Görüş ve Analizleri

Atatürk’ün Gençlik ve Spor Hakkında Görüş ve Analizleri

Atatürk Gençliği

Afet İnan’ın Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler Kitabı’ndan Atatürk ve spor ile ilgili görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz:

‘’Sağlam dimağ, sağlam vücutta bulunur.’’

Atatürk

             Atatürk devrinde, Avrupa devletlerinden özellikle İtalya ve Almanya’da çok gösterişli sivil ve askeri geçit resimleri pek abartılı bir surette rağbette idi.

            İşte bu sıralarda bizim de belli ulusal günlerimizde geçit törenlerimiz yapılırdı. 19 Mayıs spor gösterileri ise Atatürk’ün ölümünden zannedersem bir sene önce başlamıştı. Diğer sporlarda da uluslararası karşılaşmalarda en çok başarılı olunan kısım güreş idi.

            Bir akşam Atatürk’ün etrafında toplananlar tarafından bir geçit töreni eleştirilmiş ve spor gösterilerinde ve müsabakalarda başarının veya başarısızlığın nedenleri üzerinde durulmuştu. Atatürk şüphesiz ki her sahada başarılı olmayı en çok isteyen bir şefti. Ancak ne olursa olsun olayları analiz etmek ve maneviyatın yükselmesi ile maddiyatın başarıya götürülebileceğini iyice anlatmak istemişti.

            Buraya koyduğu bu yazılar spor ve geçit resimleri hakkında kendisinin bazı düşüncelerini açıklamaktadır. Ordudan örnekler getirmek ise daima adeti ve sevdiği bir kısım idi.

            Kendisinin bu husustaki sözlerini aynen okuyalım:

Atatürk

            Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhi şartlarını temin etmek (sağlık koşullarını yerine getirmek), devlet halinde bulunan siyasi teşekküllerin en birinci ödevidir.

            Ondan sonra en küçük yaştan, en son yaşa yani insan ömrünün vasati (ortalama) süresince derece derece beden faaliyeti önemli yer tutar ve tutmalıdır da.

            Beden hareketlerinde esas, nesilden nesle intikal eden adetlerdir. Yirminci Asırda bütün dünya milleri için spor esaslarının tekniği bundan doğmuştur. Türk çocukları her kavmin çocukları gibi, doğdukları andan itibaren tabiatın kendilerinde yarattığı hareket ve faaliyete ellerini, kollarını bacaklarını hareket ettirmekle başlarlar; sonra çocuk büyüyünce bulunduğu muhitin şartlarına göre tarlarda, bayırlarda tepelerde, kayalıklar içinde, ormanlarda koşar yürür, yaptığının ne olduğunu hiç düşünmeksizin bugünkü ilim dünyasının spor dediğini kendiliğinden yapar.

            Güreşir, ata biner, atlar, cirit oynar ve daha birçok milli sporları yapar.

Atatürk

            Türk köylü çocuğunun bu yapa gelmekte olduğu tabii ve milli sporlar bugünkü medeni addedilen dekor içinde belki en az muvaffakiyet gösteren bir haldir. Fakat Türk içtimai (toplumsal) bünyesinde spor hareketlerini tanzime memur olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için herhangi bir müsabakada kazanmak emeliyle bir spor yapamazlar. Esas olan, bütün her yaştaki Türkler için beden eğitimini sağlamaktadır. ‘’Sağlam dimağ (bilinç) sağlam vücutta bulunur’ sözünü atalarımız boşuna söylememişlerdir.

          Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunların bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak ortaya koymak gerekir. ‘Buna lüzum var mı yok mu’ gibi bir soruya şöyle cevap verilebilir: Esasen yoktur; fakat hakikati göremeyen cihan nazarında, mevcut ve muhakkak (kesin) bir hakikati ufak bir örnekle ispat edebilmek için lüzumlu görülebilir. Bunu başka bir misalle izah edelim…

Gençleri hayatın içinde görmek önemlidir…            

           Bir milletin ordusu mükemmel ordu mudur, bunun tezahürü (göstergesi) nedir? Böyle bir sorunun cevabı şudur: Orduyu asıl düşman karşısında görmek lazımdır. Bunu ise bir millet için herhangi bir zamanda gösterebilmek imkanı olmaz. Bunu muharebe sahasında göstermek fırsatını bulabilecekler azdır; bu nasibelerden mahrum bulunanlara, millet ordusunun kuvvetini, kudretini, haşmetini göstermek umumiyetle göz alıcı hareketler, askeri nizamlar (düzenler) kabul olunmuştur.

           Bu nizamlar ve bunların gösterileri bir takım göz kamaştırıcı ve gönül alıcı görevleridir. Bir orduda esas disiplini bu parat (geçit) şekillerine değil, tabiat şekillerine uydurma mecburiyeti anlaşıldığı günden beridir ki, orduların talim ve terbiye programlarının hakiki azimet (gidiş) noktası tespit edilmiştir.

Atatürk

            İşte bu itibarla, Türk Ordusu’nun geçit resimlerinde yine Türk Gençliği’nin top oyunu ile buna benzer sporların da kusurları görülebilir. Çünkü bu kusurların biraz dikkat ve biraz da talim ile ortadan kalkması mümkündür. Buna o kadar çok fazla ehemmiyet verilmemelidir. Bizler için asıl olan Türk çocuklarının sporu sevmeleri ve fiziki kuvvetlerini yerinde kullanabilmeleridir. Bu çocuklar asker oldukları zaman onların muharebe meydanlarında muvaffak olmaları için lazım gelen talim ve terbiyeye bilhassa ehemmiyet vermeliyiz. Buna göre bir geçit resminde, bir paratta ordumuzun gösterişi pek parlak olmayabilir, biz bunu, bu telakkiyi ordumuzun yüksek harp kabiliyetine ölçü ve işaret olarak telakki etmemeliyiz.

          Genç Türk çocukları top oyunlarında, herhangi bir millet çocukları kadar talimli ve mümareseli (yatkın) görünmeyebilirler; bunda da müteessir olmaya (üzülmeye) lüzum ve mahal yoktur. Biz çocuklarımızı hakiki kuvvet, kudret ve zeka müsabakalarında, her gün her yerde hatta her köyde görmekteyiz.

         Bunu göremeyenlerdir ki alayişli (gösterişli) işleri yapamıyor gibi görünen Türk Gençliği’ne endişe ile bakmaktadırlar. Bunlara, müteselli olmaları (teselli bulmaları) için haber verelim ki, hakikat onların görebildikleri gibi değildir. Türk milleti ve onun küçük ve büyük yaştaki çocukları çelikten yapılmış heykellerdir, onların ne olduklarını anlamak için onlarla savaş meydanlarında boy ölçüşmek lazımdır. İşte böyle bir teşebbüstür ki, Türk Gençliği’nin binlerce sene evvelden beri tanınmış olan yüksek kıymet, kuvvet kudret ve yenilmez zekasının imtihanı (sınavı) olur.

          Türk milleti her an ve her kiminle olursa olsun böyle bir imtihana hazırdır.

Kaynak: Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Afet İnan, Yeni Baskıya Hazırlayan Arı İnan

Hakkında istanbul1881

istanbul1881
İstanbul. Tek renkle ifade edilemeyecek kadar zengin, tek kokuyla anlatılmayacak kadar çekici ve asla kaybedilemeyecek kadar değerli... İstanbul 1881, İstanbul’un büyüleyici renkleri ve baş döndüren kokularını saygı duyduğumuz ve kaybetmek istemediğimiz tarihi değerlerle harmanlayarak yaratıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Lütfen kontrol edin

İstanbul1881 Etsy Mağazası Açıldı…

Dünyanın Her Yerinden Etsy Aracılığıyla Alışveriş İmkanı İstanbul1881’in Etsy mağazasını mutlaka ziyaret edin: https://www.etsy.com/shop/istanbul1881?ref=search_shop_redirect

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.