Anasayfa / Atatürk / Atatürk’ün Büyük Millet Meclisi ile ilgili Sözleri

Atatürk’ün Büyük Millet Meclisi ile ilgili Sözleri

Atatürk Diyor ki!

Murat Baykızı tarafından derlenen, Atatürk Diyor ki Kitabı’ndan Atatürk’ün TBMM ile ilgili fikirlerini ortaya koyan sözlerini, Atatürkümüzün vizyon ve kararlılığına bir kez daha hayran kalarak sizlerle paylaşıyoruz.

Turkiye_buyuk_millet_meclisi_ve_Ataturk

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, millidir; tamamıyla maddidir, gerçekçidir. Var sanılan ülküler arkasında, o ülkülere ulaşmak için değil, fakat ulaştırmak hülyasıyla milleti kayalara çarparak, bataklıklara batırarak, en sonunda kurban ederek mahvetmek gibi cinayetten kaçınan bir hükümettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütün programlarının ilkesi şu iki esastır: Tam bağımsızlık, kayıtsız ve şartsız milli egemenlik!

                                                                                                                                    1921   

Her zaman millet hükümetin bekçisi olmalıdır. Çünkü, hükümetin yaptığı işler olumsuz olup da millet itiraz etmez ve düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

                                                                                                                                    1920   

            Efendiler, bizim hükümetimiz demokratik bir hükümet değildir, sosyalist bir hükümet değildir ve gerçekten kitaplardaki hükümetlerin, İslami niteliği bakımından, hiçbirine benzemeyen bir hükümettir. Fakat, milli egemenliği, milli iradeyi belirten hükümettir, bu nitelikte bir hükümettir. Sosyal bilim bakımından bizim hükümetimizi ifade etmek gerekirse (halk hükümeti) deriz.

            Efendiler, biz hakkımızı koruyup gözetmek, bağımsızlığımızı emin bulundurmak için genel kurulumuzca, milletin bütünlüğümüzce bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milletin tümüyle savaşmayı caiz gören bir mesleği izleyen insanlarız. O halde bu ve bu gibi teşviklerle ve izahlarla hükümetimizin dayandığı esasın toplum bilime dayanan bir esas olduğunu açık bir surette görürüz. Fakat ne yapalım ki demokrasiye benzemiyormuş, sosyalizme benzemiyormuş, hiçbir şeye benzemiyormuş! Efendiler, biz benzememekle ve benzemekle öğünmeliyiz! Çünkü, biz bize benziyoruz efendiler!

                                                                                                                                 1921

Turkiye_buyuk_millet_meclisi_ve_Ataturk

            Saltanat devrinden cumhuriyet devrine geçebilmek için herkesin bildiği gibi, bir geçiş devresi yaşadık. Bu devirde, iki fikir ve görüş, birbiriyle mücadele etti. O fikirlerden biri, saltanat devrinin devam ettirilmesiydi. Bu fikrin taraftarları belliydi. Diğer fikir, saltanat idaresine son vererek cumhuriyet idaresini kurmaktı. Bu bizim fikrimizdi. Biz fikrimizi, açık söylemekte mahzur görüyorduk. Ancak görüşümüzün uygulanma kabiliyetini saklı tutup münasip zamanında tatbik edebilmek için, saltanat taraftarlarının fikirlerini tatbik sahasından uzaklaştırmak mecburiyetindeydik. Yeni kanunlar yapıldıkça, bilhassa Anayasa yapılırken, saltanat taraftarları, padişahın ve halifenin hak ve yetkilerinin belirtilmesinde ısrar ederlerdi. Biz, bunun zamanı gelmediğini veya lüzum olmadığını bildirerek o ciheti söylemeden geçmekte fayda görüyorduk.

            Devlet idaresini, cumhuriyetten bahsetmeksizin, milli hakimiyet esasları dairesinde, her an cumhuriyete doğru yürüyen biçimde şekillendirmeye çalışıyorduk.

            Büyük Millet Meclisi’nden daha büyük makam olmadığını aşılamada ısrar ederek saltanat ve hilafet makamları olmaksızın, devleti idare etmek mümkün olduğunu ispat etmek lüzumluydu.

            Devlet reisliğinden bahsetmeksizin, onun vazifesini fiilen meclis reisine gördürüyorduk.

            Fiiliyatta, meclisin reisi, ikinci reisti. Hükümet vardı. Fakat ‘’Büyük Millet Meclisi’’ni taşırdı. Kabine sistemine geçmekten kaçınıyorduk; çünkü hemencecik saltanatçılar, padişahın yetkisini kullanma lüzumunu ortaya atacaklardı.

            Biz dahi, uygulanamayacak fikirleri, nazari bir takım teferruatı yaldızlayarak, bir kitap yazabilirdik. Öyle yapmadık. Milletin, maddi ve manevi yenileşme ve gelişmesi yolunda yaptığımız işlerle, söz ve nazariyattan önce davranmayı tercih ettik. Bununla beraber ‘’Egemenlik milletindir.’, ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin haricinde hiçbir makam, milli mukadderata hakim olamaz’’ , ‘’Bütün kanunların düzenlenmesinde, her nevi teşkilatta, idarenin bütün teferruatında, genel eğitimde, iktisadi işlerde milli egemenlik esasları dahilinde hareket olunacaktır’’, ’’Saltanatın ilgası hakkındaki karar değişmez kuraldır’’ gibi bilinmesi lazım gelen mühim noktalar gibi acele ihtiyaçlar, prensiplerden hariç kalmamıştı.

                                                                                                                          1927

Turkiye_buyuk_millet_meclisi_ve_Ataturk

Turkiye_buyuk_millet_meclisi_ve_Ataturk

Bugün maziden kuvvetliyiz.. Bugün maziye nisbetle daha büyük bir kabiliyet ve yaşama kudretine malikiz. Bu üstünlüğü yapan nedir? Bunun gerçek sebepleri iki kuralın kavramında saklıdır. Bu kurallardan birisi Misakı Milli, ikincisi egemenliği kayıtsız şartsız milletin elinde tutan anayasamızdır. Zorlayıcı hadiselerin sevk ve tesiri altında toplanan yüksek meclisiniz, bu devlet ve milletin şekil ve niteliğin en kesin bir tarzda tespit etmiş ve anayasa ile onun kesin hükümlerini teyit ve takviye eden 1 Kasım 1922 kararını çoğunlukla kabul ederek yeni Türkiye devletinin esaslarını ortaya koymuştur.

                                                                                                                                    1922

            Misak-ı Milli ismi altında tanıyarak gerçekleşmesi uğrunda bütün milletin ömrünü tüketmeyi göze aldığı kurtuluş beratımızın kudret, kuvvet ve niteliği ne ise 1 Kasım kararının da kıymet ve önemi odur. Misakı Milli vatanın dış düşman karşısındaki vaziyet ve yerini tespit eden bir kural olduğu gibi, 1 Kasım 1922 kararı da asırlardan beri cahillik ve şaşkınlığın koruyucusu, düşkünlük ve uğursuzluğun babası bulunan ve milletimiz için dahili ve daimi bir düşman olan, ferdi saltanata ve onun temsil ettiği uğursuz bir idare şekline yönelmiş bir mukaddes silahtır. Asırlarca ve asırlarca, mert ve kahraman bir azme belirti sahası olmuş bir vatanı düşmana teslim etmek cüretini gösterenler, o cüreti ancak o idarenin ruhunda, şeklinde ve mahiyetinde bulmuşlardı.

                                                                                                                               1922

            Asla şüphem yoktur ki; Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişimiyle gelecek yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.

            Meclislerce yönetilen ülkelerde ise en yıkıcı durum, kimi milletvekillerinin yabancılar adına ve çıkarına çalınmış ve satın alınmış olmalarıdır. Millet Meclisleri ’ne dek girme yolunu bulabilen vatan hainlerine rastlanabileceğini, tarihin bu konudaki örnekleri ile inanmak zorunluluğu vardır. Bunun için ulus, vekillerini seçerken, çok dikkatli ve kıskanç olmalıdır. Ulusun yanılgıdan korunması için tek çıkar yol, düşünce ve davranışlarıyla ulusun güvenini kazanmış siyasal bir partinin, seçimlerde ulusa kılavuzluk etmesidir.

                                                                                                                            Nutuk

Turkiye_buyuk_millet_meclisi_ve_Ataturk

Hakkında istanbul1881

istanbul1881
İstanbul. Tek renkle ifade edilemeyecek kadar zengin, tek kokuyla anlatılmayacak kadar çekici ve asla kaybedilemeyecek kadar değerli... İstanbul 1881, İstanbul’un büyüleyici renkleri ve baş döndüren kokularını saygı duyduğumuz ve kaybetmek istemediğimiz tarihi değerlerle harmanlayarak yaratıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Lütfen kontrol edin

İstanbul1881 Etsy Mağazası Açıldı…

Dünyanın Her Yerinden Etsy Aracılığıyla Alışveriş İmkanı İstanbul1881’in Etsy mağazasını mutlaka ziyaret edin: https://www.etsy.com/shop/istanbul1881?ref=search_shop_redirect

1 Yorum

  1. Çok büyüksün be Atam, senden önce bir iki kişi daha geldi ama bu en son gelen ismini sildirmek istiyor, inadına bizler unutmuyoruz herkes hasta oldu birkaç yıldır kötüyüz biz Atam.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.